Verouk

VEROUK OB PETKIH

22. oktober 2021: reden verouk.

URNIK – PETEK
13.30: 1. skupina (1.–4. razred)
14.30: 2. skupina (5.–7. razred)
15.30: 3. skupina (8.–9. razred)

URNIK – SOBOTA
10.00: 4. skupina (dodatna); začetek v novembru

Mašni nameni

NEDELJA 17. oktober: 29. med letom

9.00: 1) + Potoški; 2) + in živi župljani

PETEK 22. oktober: 19.00  – še ni mašnega namena

SOBOTA 23. oktober: 19.00: + Zahlevarjevi in Glažarjevi

NEDELJA 24. oktober: 30. med letom

9.00: + in živi župljani

Razpored sv. maš

DELAVNIKI – PET in SOB:

  • 19.00 župnijska cerkev (zimski čas: 17.00 župnijska kapela)

NEDELJA:

  • 9.00 župnijska cerkev
  • 11.00 Goreljek kapela sv. Antona (od zadnje nedelje v juniju do zadnje nedelje v septembru)

Zgodilo se je

1 od 3

ŽENE NAS UPANJE
»Glej, vse delam novo« (Raz 21,5)

Ángel Fernández Artime, vrhovni predstojnik salezijancev

Dnevna Božja beseda