novice

OZNANILA

O Z N A N I L A

 33.NEDELJA MED LETOM

17. 11. 2019

– Danes je 33. nedelja med letom. Prihodnja nedelja je 34. med letom – tudi nedelja Kristusa Kralja vesoljstva – zadnja v cerkvenem letu.

– Iskren Bog plačaj g. električarju Frenku, ki je uredil elektriko po korom in oglasni deski.

– V župnijski pisarni ali na samopostrežni mizi lahko dobite Marijanske koledarje – 2,50€, in Družinsko pratiko – 6€.

– V tednu od 17. do 23. novembra bomo tudi letos obhajali teden zaporov. Vsako leto se obhaja v okviru Katoliške Cerkve in tudi drugih krščanskih Cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. Naslov letošnjega tedna zaporov je »Kaj je zate svoboda & si ti svoboden?«. Molimo v ta namen.

– V petek je god sv. Cecilije, zavetnice cerkvenih pevcev. Naj se ob tej priliki še enkrat zahvalim vsem pevcem, otrokom in starejšim, ki zvesto sodelujejo in lepšajo naše bogoslužje. Naj jih sv. Cecilija še naprej varuje in jim daje moči, da bi še z večjo ljubeznijo sodelovali pri maši in radi hodili na pevske vaje. Drugi pa smo vabljeni da bi cenili in spoštovali njihovo delo in trud. Še posebna zahvala voditeljema naših zborov  Andreji in Gregorju.

 

  • Godovi v tem tednu:
  • ponedeljek: sv. Roman
  • torek: sv. Neža Asiška
  • sreda: sv. Edmund
  • četrtek: darovanje Device Marije
  • petek: Cecilija – zavetnica cerkvenih pevcev.
  • sobota: sv. Klemen  
  • nedelja: 33. nedelja med letom – sv. Andrej

MAŠNI NAMENI V PRIHODNJEM TEDNU

 

NEDELJA

 

17. november 

 

sv. Elizabeta 

 

 

9.00

 

 

 

 

 

Koprivnik

 

 

 

33. NEDELJA MED LETOM   

 

Za zdravje

+ Cilka Lotrič

 

 

za žive in rajne župljane

petek

 

22. november 

 

sv. Cecilija 

 

 

17.00

 

 

 

 

Koprivnik

 

 

+ Frančiška Katrašnik in sorodniki

 

 

sobota

23. november 

 

sv. Klemen 

 

17.00

 

Koprivnik

 

+ Franci Beznik

 

NEDELJA 

 

24. november  

 

sv.  Andrej 

 

9.00

 

 

 

Koprivnik

 

34. NEDELJA MED LETOM – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

+ Marko Arh

 

+ Ivanka Zorč

 

za žive in rajne župljane

 

 

Razpored svetih maš v župniji Koprivnik v Bohinju

DELAVNIKI (PET in SOB): 18.00 župnijska cerkev – zimski čas: 17.00 župnijska kapela
NEDELJA, POLETNI RAZPORED (od zadnje nedelje v juniju do zadnje nedelje v septembru): 9.00 župnijska cerkev; 11.00 GORELJEK, kapela sv. Antona

Objave na spletni strani župnije Koprivnik v Bohinju

ANTONOVO ŽEGNJANJE

Na sončno nedeljo, 20. januarja, smo se častilci Antona Puščavnika udeležili svete maše v kapeli na Goreljku. Pri maši, smo prosili za blagoslov in zdravje na naših kmetijah, pri živini in v družini. Mašo je daroval domači župnik, g. Vinko Štrucelj, polepšali pa smo jo z ljudskim petjem.
Preberi več...

‘Gospod, daj mi te vode’ (Jn 4,15)

NEGUJMO UMETNOST POSLUŠANJA IN SPREMLJANJA

Vezilo 2018, Ángel Fernández Artime

7. septembra 2018 je izšla knjiga
Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij

V prvi vrsti popisuje več kot 200-letno zgodovino župnije; obširno je predstavljeno tudi majarjenje na Koprivniku in Gorjušah ter način poselitve Koprivnika. Knjiga je bogato slikovno opremljena. Avtorji: dr. Bogdan Kolar; Mojca Ramovš; dr. Alma Zavodnik Lamovšek.

Izdajatelj: Župnija Koprivnik v Bohinju
Založnik: Turizem Bohinj
Etnografsko delavnico je podprla Občina Bohinj.

VEROUK

Da ste le mladi