novice

OZNANILA

O Z N A N I L A  

20. DECEMBER 2020

ČETRTA  ADVENTNA NEDELJA

  • Danes je četrta adventna nedelja. Na adventnem venčku smo prižgali četrto svečko, ki naj bi v naše družine prinesla več medsebojnega pogovora in tudi skupne molitve. V teh dneh, ki so pred nami pa z ljubeznijo skupaj postavimo družinske jaslice, kjer se bomo zbirali vsaj za kratek čas pri molitvi.
  • Prihodnja nedelja je nedelja svete Družine. Ob spominu na sv. Družino zaupno priporočimo Bogu tudi naše družine in ga prosimo za blagoslov in pomoč. Saj vemo, da brez Boga večkrat ostanemo razočarani. On pa nam ponuja svojo rokov pomoč.
  • Od danes naprej boste lahko dobili v župnijski cerkvi tudi lučko miru, ki nam jo bodo prinesli skavti iz Radovljice. Ravno tako boste lahko dobili kadilo /1,50€/ in Marijanski koledar /2,50/.
  • Priložnost za udeležbo pri sv. maši bo danes ob 9.00, v sredo ob 17.00, na sveti večer ob 17.00 in ob 19.00, na Božič ob 9.00 in v soboto /sv. Štefan/ in v nedeljo /sv. Družina/ob 9.00.
  • Pri obisku sv. maše se držimo že znanih pravil – razkuževanje, medsebojna razdalja, obhajilo samo na roko. /skupaj so lahko samo člani iste družine – za to se doma dogovorite kateri dan boste kot družina obiskali sv. mašo in se pridružili skupni molitvi.
  • Iskren Bog plačaj vsem, ki ste v teh dneh postavili jaslice in pospravili drva izpred župnišča.

 

Voščilo slovenskih škofov za božični praznik

Praznovanje božiča v tako izrednih razmerah nas spodbuja, da razmišljamo, kaj je v življenju in v naših praznovanjih bistveno in kaj manj pomembno, čeprav lahko prispeva k lepoti praznovanja. V božičnem praznovanju doživljamo radost in srečo družinskega življenja in tudi bolečino vseh, ki so v kakršni koli stiski, še zlasti bolnikov. Bližina Boga, ki se nam je približal in nas v Jezusu Kristusu objel, nas spodbuja, da smo blizu drug drugemu, da poglobimo vezi medsebojne pripadnosti in zvestobe. Združeni v molitvi ob družinskih jaslicah lahko doživimo Božjo ljubezen. Vse to nam je dosegljivo, kljub temu da doživljamo ovire za božično bogoslužje in za širše osebne stike z vsemi, ki so nam blizu. Kljub karanteni in nevarnostim za okužbe in celo za življenje lahko poskrbimo, da se Jezus lahko rodi v naši sredi, saj je obljubil, da bo med nami, če bomo zbrani v Njegovem imenu in v Njegovi ljubezni. Vsi hrepenimo po povezanosti, pripadnosti občestvu. Ustvarjeni smo po Božji podobi – po Troedinem Bogu – Bogu odnosov. Zato samota, nemir in pretrgana razmerja v zadnjem času še bolj bolijo. Tudi Marija in Jožef sta doživljala neke vrste izolacijo in stisko, daleč od domačega kraja in svojih domačih. A vesela novica božične noči je namenjena prav vsem, ki doživljajo te omejitve. Bog je prišel reševat, kar je izgubljeno, obrobno. »Zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja je prišel iz nebes,« pravi veroizpoved. Prihaja, da bi se v Njem prepoznali kot sinovi in hčere ljubečega Očeta. Bog vstopa v naše odnose, da bi v drugih, zlasti pa v bolnih, nesrečnih in zapuščenih, osamljenih, videli brate in sestre istega Očeta, odrešene po Njegovi ljubezni. To univerzalno bratstvo bomo slovenski kristjani letos doživljali še na poseben način. V božičnem času bomo povezani z Rimom, vso Cerkvijo in papežem Frančiškom. Ob jaslicah na trgu sv. Petra bo stalo slovensko božično drevo iz Kočevske, okrašeno s slovenskimi, ročno izdelanimi okraski. Bratstvo vseh ljudi je tudi glavna misel papeževe zadnje okrožnice »Vsi bratje«, ki naj letos v božičnih dneh in v novem letu 2021 odmeva v naših srcih in okrepi naša prizadevanja za pomoč v stiskah bližnjih. Ob božičnem prazniku in pred novim letom se obračamo tudi k vsem rojakom zunaj meja naše domovine, v zamejstvu in izseljenstvu. Vsem vam in vašim najbližjim želimo iz srca lepo, čeprav okrnjeno božično praznovanje. Voščilo velja tudi vsem vernikom drugih krščanskih skupnosti in vsem ljudem dobre volje.

vaši škofje

Z NOVOROJENIM SE PODAJMO NA POT, KI JE PRED NAMI 

Moje božično voščilo želi biti povabilo, da se skupaj podamo na pot in na novo odkrivamo lepoto, skrivnostno vsebino  in pomen božičnega praznovanja. Da se skupaj podamo na pot k luči.

Ta luč je Jezus Kristus, novorojeni Odrešenik, ki je v sveti božični noči prišel med nas. Prišel je, da bi nas s svojim delom odrešenja popeljal iz teme greha in smrti k luči evangelija, ki sveti in človeštvo nezadržno vodi v smeri novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost.

Če kdaj, smo danes potrebni tega oznanila, te luči, tega zagotovila in oznanila krščanske vere, da nismo sami, ampak je Gospod z nami in da se delo odrešenja kljub vsem težavam tudi danes uresničuje in želi razsvetliti in obogatiti naše življenje.

To dogajanje se vidno uresničuje na sveti večer, na predvečer božičnega praznika, ko adventni venček zamenjajo jaslice, ki prisrčno ponazarjajo skrivnost Gospodovega rojstva. Od tu je samo še en korak k polnosti dogajanja in praznovanja, ki se uresničuje pri božični molitvi in prošnji k Novorojenemu.

V božičnem evangeliju beremo, da so pastirji na angelsko sporočilo odhiteli v Betlehem, da bi pozdravili novorojenega Odrešenika. Želim tudi vam, dragi bratje in sestre v Kristusu, da bi se v teh prazničnih dneh v polnosti srečali z novorojenim Odrešenikom in  zajeli novih moči in navdiha za pot, ki je pred nami.

Želim vam, da bi začutili to upanje, ki nam je dano. Da bi se vaše srce napolnilo z veseljem. Še posebej to želim vam, ki vas pestijo težave, preizkušnje, bolezni, skrbi, razočaranja. Naj bodo ti dnevi polni veselja, dnevi prežeti z upanjem in ljubeznijo.

V novem letu 2021 pa vam želim najprej zdravja, sreče, zadovoljstva in takih pogojev za življenje, da bo to življenje človeka vredno.

 

Vinko – župnik

Obred blagoslova doma in družine

Na sveti večer običajno tudi blagoslovimo dom in družino. Za to potrebujemo kadilo (in žerjavico v manjši kadilnici ali kovinski posodici) ter blagoslovljeno vodo (škropimo jo lahko s smrekovo ali oljčno vejico). Če morda te navade niste prinesli iz svoje družine, so vam lahko v pomoč spodnja navodila in dva predloga obreda:

Krajši obred:
Ob jaslicah prižgemo kadilo in zapojemo pesem: Poslušajte vsi ljudje ?

Pokrižamo se in molimo desetko rožnega venca: Ki si ga Devica rodila ?

Oče ali mama zmoli blagoslovno molitev:
Molimo. Gospod Bog,
zahvaljujemo se ti za naš dom in te prosimo: blagoslovi ga.
Naj bo kraj tvojega miru.
V njem naj ne bo sovraštva, ampak ljubezen,
naj ne bo nasprotij, ampak edinost.
Namesto užaljenosti naj bo odpuščanje,
namesto krivic sodelovanje.
Naj ne bo žalosti,
ampak veselje ter duševno in telesno zdravje.
Tvoj nebeški blagoslov naj nas spremlja ob praznikih in v novem letu,
da te bomo po novorojenem Odrešeniku slavili zdaj in vekomaj.
Vsi odgovorimo: Amen.

Med kropljenje stanovanja z blagoslovljeno vodo molimo: Oče naš ? Zdrava Marija ? Slava Očetu ?

Zapojemo pesem: Sveta noč ?

Daljši obred:
Družina se zbere pri jaslicah, prižgemo kadilo. Otroci lahko med blagoslovom v rokah držijo prižgane krstne sveče, prižgemo lahko tudi poročno svečo.

Zapojemo pesem: Poslušajte vsi ljudje ?

Pokrižamo se z blagoslovljeno vodo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo (Lk 2,15-20):
Berilo iz svetega evangelija po Luku.
Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: ?Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!? Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Božja beseda.
Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Zatem se lahko pogovorimo o prebranem odlomku.

Zapojemo pesem: Tam stoji pa hlevček ?

Sledijo prošnje:
1. Dobri Bog, prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.
Vsi odgovorimo: Prosimo, te usliši nas.
2. Dobri Bog, prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence in to službo opravljajo na ta sveti večer.
Vsi odgovorimo: Prosimo te usliši nas.
3. Dobri Bog, prosimo te za novorojenčke, za še nerojene, za otroke vseh starosti in za mladino.
Vsi odgovorimo: Prosimo te usliši nas.
4. Dobri Bog, prosimo te za vse naše pokojne, ki smo jih poznali in jih danes še posebej pogrešamo.
Vsi odgovorimo: Prosimo te usliši nas.
5. Dobri Bog, prosimo te za našo družino, naj božični prazniki najdejo odmev v našem vsakdanjem življenju, da bomo drugim priče Božje slubezni in dobrote.
Vsi odgovorimo: Prosimo te usliši nas.
6. Dobri Bog,, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.
Vsi odgovorimo: Prosimo te usliši nas.
Vsak lahko v tišini ali na glas doda še svojo prošnjo.

Nato molimo: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

Oče ali mama zmoli blagoslovno molitev:
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril.
Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina.
Nocoj se tega še posebej veselimo
in smo srečni, da spadamo skupaj.
Prosimo te, blagoslovi te jaslice,
da nas bodo spominjajo rojstva tvojega Sina.
Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika
in te skupaj z njim hvalimo in slavimo.
Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom.
Naj bo kraj tvojega miru.
Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen;
naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost.
Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje.
Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.
V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje,
naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti,
naj ne bo žalosti, ampak veselje.
Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.
Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom,
kjer te bomo hvali in slavili.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi odgovorimo: Amen.

Oče ali mama pokadita in z blagoslovljeno vodo pokropita jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel …) ali pojemo kakšno božično pesem. Medtem hodimo po stanovanju ali hiši in blagoslavljamo prostor za prostorom.
Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
Zapojemo pesem: Sveta noč ?

 

Razpored svetih maš v župniji Koprivnik v Bohinju

DELAVNIKI (PET in SOB): 18.00 župnijska cerkev – zimski čas: 17.00 župnijska kapela
NEDELJA, POLETNI RAZPORED (od zadnje nedelje v juniju do zadnje nedelje v septembru): 9.00 župnijska cerkev; 11.00 GORELJEK, kapela sv. Antona

Objave na spletni strani župnije Koprivnik v Bohinju

ANTONOVO ŽEGNANJE

Kot vsako leto smo se častilci Antona puščavnilka zbrali pri maši v kapeli na Goreljeku. Sveto mašo je ob somaševanju Vinka Štruclja daroval bivši župnik Marjan Lamovšek. S petjem župnijskega pevskega zbora Valentina Vodnika smo polepšali bogoslužje v prijetnih zimskih dneh na Pokljuki in prosili za zdravje ljudi in živine.
Preberi več...

SVETI MIKLAVŽ MED NAMI

Tudi letos nas je v nedeljo 8.decembra na praznik brezmadežnega spočetja device Marije, po sveti maši obiskal  sveti Miklavž. Veroukarji so ga pričakali z igrico. Daril so se razveselili vsi otroci posebej najmlajši.
Preberi več...

‘Gospod, daj mi te vode’ (Jn 4,15)

NEGUJMO UMETNOST POSLUŠANJA IN SPREMLJANJA

Vezilo 2018, Ángel Fernández Artime

Naš svet je povsem isti kot včeraj,

ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici.

Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.

Zato vam prinašamo luč,

saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki nas drug drugemu približa.

Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, ampak človek.

Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas.

To je naš korak bližje vam v teh mrzlih časih.

Želimo vam dati to Luč, želimo vam biti ljudje.

Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej.

Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, poiščite način, da jim pokažete bližino.

Ljubezen je iznajdljiva in bo našla pot.

VEROUK

Urnik verouka:

petek: 13. 30 – prva skupina – 1., 2., 3., in 4. razred 

                

                14.30 –  5., 6., 7., in 8., razred – 1. skupina 

                15.30 –  5., 6., 7., in 8., razred 2. skupina 

          

7. septembra 2018 je izšla knjiga
Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij

V prvi vrsti popisuje več kot 200-letno zgodovino župnije; obširno je predstavljeno tudi majarjenje na Koprivniku in Gorjušah ter način poselitve Koprivnika. Knjiga je bogato slikovno opremljena. Avtorji: dr. Bogdan Kolar; Mojca Ramovš; dr. Alma Zavodnik Lamovšek.

Izdajatelj: Župnija Koprivnik v Bohinju
Založnik: Turizem Bohinj
Etnografsko delavnico je podprla Občina Bohinj.

Da ste le mladi