Birma, verouk

VEROUK OB PETKIH; začetek 17. september
13.30: 1. skupina (1.–4. razred)
14.30: 2. skupina (5.–7. razred)
15.30: 3. skupina (8.–9. razred, birmanci).

Birma: sobota 9. oktober 2021 ob 11. uri.

Mašni nameni

NEDELJA 12. september: 24. med letom, ŽEGNANJE

9.00 Koprivnik: 1) + in živi župljani; 2) + Valentin Vodnik in vsi + dušni pastirji

11.00 Goreljek:  + in živi vaščani vasi Dolje

PETEK 17. september: 19.00  + Janko Korošec

SOBOTA 18. september: 19.00  + Slavko Ličef

NEDELJA 19. september: 25. med letom

9.00 Koprivnik: + in živi župljani

11.00 Goreljek:  + Četeničarjevi

Razpored sv. maš

DELAVNIKI – PET in SOB:

  • 19.00 župnijska cerkev (zimski čas: 17.00 župnijska kapela)

NEDELJA:

  • 9.00 župnijska cerkev
  • 11.00 Goreljek kapela sv. Antona (od zadnje nedelje v juniju do zadnje nedelje v septembru)

Zgodilo se je

1 od 3

ŽENE NAS UPANJE
»Glej, vse delam novo« (Raz 21,5)

Ángel Fernández Artime, vrhovni predstojnik salezijancev

Dnevna Božja beseda