Naročene maše

Seznam naročenih svetih maš v letu 2021.

Kjer mašni namen ni vpisan, pomeni, da takrat sveta maša bo, a je namen še prost. Kjer sta vpisana dva mašna namena pri eni sveti maši, se pri tisti sveti maši spominjamo in molimo za rajne iz vseh namenov tistega dne, vendar en namen župnik opravi drugje, na prvi naslednji prost dan.                                          

 

J A N U A R – prosinec – 2021

1. 1. petek – Novo leto 9.00 + Anton Medja
2. 1. sobota
3. 1. nedelja 9.00 Anica Sternad, obl.
6. 1 sreda – sv. Trije Kralji
8. 1. petek 17.00
9. 1. sobota 17.00 + Marija Blažin -/Grabnarjeva Minca/
10. 1. nedelja – Jezusov krst 9.00
21. 1. torek Za Božji blagoslov v naši župniji
15.1. petek 17.00 + Boris Šušteršič in + družina Šušteršič
16. 1. sobota + Dušan Gabrijelčič in družina Gabrijelčič
17. 1. nedelja – sv. Anton – druga nedelja med letom 14.00   + Roman in Marjana Blenkuš in družina Blenkuš

 

Goreljek –

22. 1 petek 17.00
23. 1. sobota 17.00 + Dragica Blenkuš, za mir njeni duši in mer vsem, ki bo bili povezani z njenim življenjem.
24. 1. nedelja – tretja nedelja med letom 9.00 + Ivanka in Feliks Beznik
29.1. petek – 17.00 po namenu
30.1 sobota 17.00 po namenu za zdravje v družini
31. 1 nedelja – sv. Janez Bosko –  nedelja med letom 9. 00 + Julka, Tine in Ivana Jeklar
F E B R U A R – svečan  –  2021
5. 2. petek 17.00  za božje varstvo
6. 2. sobota 17.00
7. 2. nedelja 9.00 + Franc Torkar, 7.d.p.p.

+ Ciril in Božena

12. 2. petek 17.00
13.2. sobota 17.00 v zahvalo za Božje varstvo
14.2. nedelja 9.00 Mlinarjeve

 Valentin Jeklar 

19.2. petek 17.00
20.2. sobota 17.00 + Beznik Daniel
21. 2, nedelja – 1. POSTNA NEDELJ A 9.00 + Slavko Ličef in + Juretove
26. 2. petek 17.00
27.2.  sobota  17.00 + Metoda Lamovšek
28.2. nedelja- 2. POSTNA NEDELJA  9.00 + Franc Torkar, 30. d.p.p.

+ Andrej Korošec

+ Krucmanovo Minko

M A R E C – sušec  – 2021
5. 3. petek 17.00 + Danica in Jože Zalokar, ter ++ Kapsove
6.3. sobota 17.00 + Daniel Beznik
7.3. nedelja – 3. POSTNA NEDELJA  9.00 + Franci Beznik

+ Terezija Sodja, /Koprivnik 48/

+ Jeklarjeve in Frančiška Beznik, obl.

+ Metoda Lamovšek

12. 3. petek 17.00
13.3. sobota 17.00
14.3. nedelja – 4. POSTNA NEDELJA  9.00 + Ivana Langus, Tine in Julka Jeklar
19. 3. petek – SVETI JOŽEF  17.00 + v zahvalo sv. Jožefu
20.3. sobota 17.00 Justina Dijak  

+ Stare Ivanka in Sternad Danijel, obl.

21. 3. nedelja – 5. POSTNA NEDELJA – TIHA NEDELJA  9.00 + Slavko Ličef

+ Langusove

25. 3. ČETRTEK – GOSPODOVO OZNANJENJE  17.00
26. 3. petek – 17.00 + Franc Torkar, n.c.n.g.
27. 3. sobota – 17.00 +  Starši Korošec in Janez Polanec
28.3. nedelja  – CVENA NEDELJA  9.00 + Stric Janez

+ Marija Smukavec in + Marija Smukavec

+ Franc Beznik, obl.

A P R I L – mali traven – 2021 
1. 4. V E L I K I   Č E T R T E K  19.00 + Zevtarjeve
2. 4. V E L I K I    P E T E K  19. 00 obredi velikega petka
3. 4. V E L I K A   S O B O T A  19.00 + Krucmanova Minka in Gregorčkova Minka
4. 4. V E L I K A   N O Č  9.00 + Klemenove
5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 9.00 + Ivana in Franc Benedik
9. 4. petek 19.00
10.4. sobota 19.00 + Stric Andrej Drmal
11.4. 2. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA  9.00 + bratranec Andrej Drmal.

 

+ Stanislava Žmitek, 30.d.p.p.

16. 4. petek 19.00
17. 4. sobota 19.00 + Marija in Jože Zupan, obl.

+ Slavko Ličef

18.4.   3. VELIKONOČNA NEDELJA  9.00
23. 4. petek 19.00
24. 4 sobota 19.00
25. 4.   4. VELIKONOČNA NEDELJA  – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 19.00 + Valentin Jeklar
30. 4. petek 19.00
M A J – veliki traven – 2021
1. 5. sobota + Helena Blažin
2. 5. nedelja – 5. velikonočna 9.00 + Ciril Strgar
7. 5. petek 19.00
8. 5. sobota 19.00
9. 5. nedelja – 6. velikonočna 9.00 + Kofčarjevi
14. 5. petek 19.00
15. 5. sobota 19.00
16. 5. nedelja – 7. velikonočna 9.00 + Zdenko Zalokar in + Novakovi
21. 5. petek 19.00
22. 5. sobota 19.00 + Anton Dijak in + Anžičevi
23. 5. nedelja – BINKOŠTI 9.00 + Slavko Ličef

+ Helena Blažin

+ Stari starši in stric Albert, Slavko in Anton Vene

28. 5. petek 19.00
29.5. sobota 19.00
30. 5. nedelja – SVETA TROJICA 9.00 ++ Solarjeve

za zdravje

 J U N I J  – rožnik  – 2021
3. 6. ČETRTEK – SVETO REŠNJE TELO IN KRI
4. 6. petek 19.00
5. 6. sobota 19.00 + Beznik Antonija
6. 6. nedelja 9.00 + Valentin Jeklar
11. 6. petek – Srce Jezusovo 19.00
12. 6. sobota – brezmadežno srce Marijino 19.00
13. 6.  

nedelja – 11. nedelja med letom – sv. Anton

9.00

 

11.00

Koprivnik – + Korošec Janko in Minka, in ++ Tomažičeve

 

Goreljek – +Dijak Janeza in Ivano, brata Janeza in  Emila

18. 6. petek 19.00
19. 6. sobota 19.00 + Slavko Ličef
20. 6.  

nedelja – 12. med letom

9.00

 

11. 00

Koprivnik- Strgarjevi

 

Goreljek + Nežka, Rudi in Nikolaj Korošec

25. 6. petek 19.00
26. 6. sobota 19.00 + Pavla in Tone Jevnišek
 

27. 6.

 

nedelja – 13. med letom

9. 00

 

11.00

Koprivnik –  + Galetove

 

Goreljek-  +Stanislava Žmitek

J U L I J – mali srpan – 2021
2. 7. petek 19.00
3. 7. sobota 19.00 + Janko Korošec
 

4. 7.

 

nedelja – 14. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik + Ličef Marija

 

Goreljek + Zorč Franc in Ivanka, + Kocjanovi

9. 7. petek 19.00
10. 7. sobota 19.00
 

11. 7.

 

nedelja – 15. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik + Franci Beznik in + Sušnikovi

 

Goreljek + Štefica  Grašič in Sorodniki

16. 7. petek 19.00
17. 7. sobota 19.00
 

18. 7.

 

nedelja – 16. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek + Ivanka in Andrej Štraus

23. 7. petek 19.00
24. 7. sobota 19.00
 

25. 7.

 

nedelja – majerska nedelja 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek – + Špenglarjeve, Vinko Vogelnik in Ogrisovi

+ Starši Korošec in Janez Polanc

30. 7. petek 19.00
31. 8. sobota 19.00 + Francka Korošec
A V G U S T  – veliki srpan – 2021 
 

1. 8.

 

nedelja – 18. nedelja med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik + Franci Beznik

 

Goreljek – Antonija Beznik, obl. 

6. 8. petek 19.00
7. 8. sobota 18.00
 

8. 8.

 

nedelja – 19. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek +Greglčove, Kofčarjeve, Beznikove in Urban Fartek

13. 8. petek 19.00
14. 8. sobota 19.00
 

15. 8.

 

nedelja –  M A R I J I N O   V N E B O V Z E T J E  -veliki šmaren 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek+ Stanislava Žmitek

20. 8. petek 19.00
21. 8. sobota 19.00
 

22. 8.

 

nedelja – 21. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek – + Franc Bulovec

27. 8. petek 19.00
28. 8. sobota 19.00
 

29. 9.

 

nedelja – 22. med letom 

9.00

 

11.00

Koprivnik

 

Goreljek

S E P T E M B E R – kimavec – 2021 
  1. november – ob 9.00 – + Bovčeve in Sorodnike