ZAHVALNA NEDELJA

Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, ki jih v življenju prejemamo.

Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar imamo. Vsakoletna zahvalna nedelja je lepa priložnost, da se spomnimo dolžnosti hvaležnosti, ki jo najprej dolgujemo Bogu za vse njegove darove s katerimi nas obdarja. Zahvalo pa smo dolžni tudi našim bližnjim s katerimi delimo svoje življenje in kateri nam prav tako dajejo mnogo dobrega. Ob zahvalni nedelji se prisrčno zahvaljujem vsem faranom, dobrotnikom in prijateljem naše župnije, ki z veseljem dajete na razpolago svoje talente, znanje, moči in čas v dobro župnije, ter za vso duhovno in materialno pomoč župniji in župniku. Ob zgledu tolikih  velikodušnih sodelavcev v župniji prisrčno vabim tudi druge farane, da se jim pridružite. Zahvaliti se želim vsem sodelavcem v vinogradu naše župnije: ključarjem in vsem, ki skrbite za vzdrževanje in obnavljanje cerkve in župnišča. Hvala tudi drugim sodelavcem: bralcem, ministrantom, organistoma Gregorju, in Andreji, ki veliko časa in moči dajeta za lepoto nedeljskega bogoslužja. Zahvala mlajšim in starejšim pevcem, pritrkovalcem. Iskren Bog plačaj vsem, ki čistite in krasite cerkev in skrbite da so grobovi duhovnikov lepo urejeni. Hvala vsem, ki pomagate pri čiščenju in urejanju župnijskih prostorov. Hvala vsem, ki pomagate z različnimi darovi, darujete za svete maše in večkrat molite za blagor naše župnije. Skratka, hvala vsem, ki vam ni vseeno, kakšno je versko življenje v našem okolju ter pomagate Cerkvi pri njenem apostolskem delovanju. Naj vsemogočni Bog blagoslavlja vašo velikodušnost s svojimi darovi, da bo rodilo bogate duhovne sadove za rast in razvoj Božjega kraljestva med nami. Vsak faran je povabljen k sodelovanju po svojih močeh in zmožnostih. Kjer je vera, tam je tudi velikodušnost in Bog daje  moč za služenje v ljubezni. Župnija je toliko živa, kolikor je v njej žive vere in vsak ima tolikšen delež v nje, kolikor tudi samega sebe vloži vanjo.

Morda vas zanima tudi