Junijski kras Julijskih gora

Junija v planinah

V Julijcih, v kraljestvu Zlatoroga, ob 24. rojstnem dnevu Slovenije.

Krasno, le sem ter tja se nad to krasoto pno dež obetajoči oblaki, a tokrat niso popustili. In očak slovenskih gora se je dal videti le za bežen trenutek.

Morda vas zanima tudi