BOŽIČ NA KOPRIVNIKU

Sveti večer

Na predvečer praznika smo se najmlajši in starejši farani zbrali pri sveti maši. Božično vzdušje so nam popestrili veroučenci z kratko prireditvijo. Pripravili so igrico, ki nam je prikazala pastirčka, ki je iskal izgubljeno ovčko. S pomočjo drugih jo je našel, našel pa je tudi Sveto dete. Veroučenci so sodelovali tudi s svojimi glasbili in pesmijo. Ob polnoči smo se pobožno zbrali pri slovesni polnočnici. Letošnje jaslice predstavljajo skromno življenje na vasi, odkopavanje  krompirja, žetev žita prekrivanje svisel, pa tudi pašo živali na planini.

Zlata poroka

V petek zvečer smo se skupaj z zlatoporočencema Nado in Francem pri sv. maši Bogu zahvalili za 50 let skupnega življenja. Po maši pa smo se še kar nekaj časa v veselju zadržali v župnišču ob domačih dobrotah, ki so nam jih pripravili sorodniki.

 

SVETI TRIJE KRALJI 

Zvezda, ki se je prikazala na nebu, je v razumu in srcu modrih prižgala luč, ki jih je spodbudila k iskanju velike Kristusove Luči. Zvesto so sledili luči, ki jih je prežemala notranje in tako so srečali Gospoda. To je torej pot, ki simbolizira pot nas vseh.  Na tej poti imamo na razpolago »dve veliki knjigi«: knjigo stvarstva in knjigo Svetega pisma. V obeh lahko najdemo znamenja, po katerih se na romanju orientiramo. Pri tem je pomembno biti pozorni, bdeti, poslušati Boga, ki nam vedno govori. Še posebej je potrebno poslušati evangelij, brati ga, meditirati in iz njega narediti »duhovno hrano«, ki nam dopusti srečati živega Jezusa, izkusiti Njega in njegovo ljubezen.

Božja ljubezen je pred našo. Jezus je Bog, ki je postal človek, učlovečil se je, rodil se je za nas. Nova zvezda, ki se je prikazala modrim, je bila znamenje Kristusovega rojstva. Če ne bi videli zvezde, se ti možje ne bi podali na pot. Luč, resnica in lepota so pred nami. Bog je pred nami: je milost. In ta milost se je pokazala v Jezusu. On je epifanija, razglašenje, manifestacija Božje ljubezni.

Kot kristjani smo poklicani k veselju, ki je evangelij, odsevati Kristusovo luč. Mi naj bi nosili to luč  v svoji notranjosti, v srcu in življenju.  Gospod kliče tudi tebe, da postaneš del njegovega ljudstva; in to počne z velikim spoštovanjem in ljubeznijo.

Prosimo Boga za vso Cerkev, prosimo za veselje evangeliziranja, kajti Kristus jo je poslal, da razodene in sporoči Božjo ljubezen do vseh ljudstev. Devica Marija pa naj nam pomaga, da bomo vsi učenci in misijonarji, majhne zvezde, ki odsevajo njegovo luč. Molimoda bi se srca odprla in sprejela oznanilo in bi vsi ljudje prišli in bili deležni obljube po evangeliju.

Morda vas zanima tudi